Odczynniki Serologiczne

KONTAKT

Dane teleadresowe

Dział Immunologii Transfuzjologicznej

tel. 61 88 63 365 - Magdalena Podolska
tel. 61 88 63 325 - Małgorzata Lewicka
E-mail: testy@rckik.poznan.pl
Fax: 61 88 63 370

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa

60-354 Poznań
ul. Marcelińska 44

Sekretariat:
tel. 61 867 40 31
Fax 61 867 25 21

Zamówienia można składać za pomocą fax, e-mail.

Lokalizacja firmy

Formularz kontaktowy


Pobierz załącznik zamówienia »


Zaplanuj dojazd