Odczynniki Serologiczne

O nas

aktualnoscizaslepka

Nasze Centrum od 2007 r zajmuje się produkcją  odczynników i krwinek do diagnostyki in vitro w zakresie immunologii krwinki czerwonej, na które posiada oznakowanie CE wprowadzone zgodnie z procedurami przy udziale Jednostki Notyfikującej.

Dzięki pozytywnemu nastawieniu Dyrekcji naszej firmy, co roku wprowadzany jest nowy produkt z którego korzysta przede wszystkim na miejscu Pracownia Badań Konsultacyjnych i Pracownia Dawców.

Wyroby są tak zaprojektowane i wytwarzane aby ich jakość i zastosowanie w zakresie immunologii krwinki czerwonej było odpowiednie do potrzeb zmieniającego się rynku i wymagań Pracowni Serologicznych. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi odbiorcami, cenimy sobie ich uwagi i spostrzeżenia co pomaga w doskonaleniu jakości świadczonych usług.  

Produkty powstają na bazie składników krwi ,pomysłu i doświadczenia pracowników Działu Immunologii Transfuzjologicznej.

Nasze wyroby cieszą się coraz szerszym powodzeniem nie tylko w naszym województwie tym bardziej, że  ich ceny są również atrakcyjne.