Odczynniki Serologiczne

Oferta

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro posiadają:

  • Certyfikat Zgodności CE - Jednostka Notyfikująca 1434 . Oznakowanie CE jest potwierdzeniem, że wyrób spełnia odnoszące się do niego normy jakości, bezpieczeństwa oraz wymagania zasadnicze.
  • Pozytywną opinię upoważnionego laboratorium zewnętrznego,
  • Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Świadectwo badania i dopuszczenia do sprzedaży wydane przez Dział Zapewnienia Jakości RCKiK-Poznań.