Aktualności

Poszukujemy lekarza w Oddziale Terenowym we Wrześni

24.04.2017 dol.jpg

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zatrudni lekarza w Oddziale Terenowym we Wrześni (kwalifikowanie dawców krwi od poniedziałku do piątku w wymiarze 4-5h dziennie, godziny ranne).

 

Oferty wraz z klauzulą  dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań, mailowo: sekretariat@rckik.poznan.pl lub faxem: 61 867 25 21. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Sekcji Kadr 61 61 886 33 30.


Partnerzy