Aktualności

Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności!

18.03.2020 uwaga SMALL.jpg

Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna.

To czas mądrych wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”!

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce!

Przypominamy: 

  • prosimy przed planowaną wizyta u nas o zapoznanie się z aktualnymi komunikatami na naszej stronie 
  • zapraszamy wszystkie ZDROWE osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywały poza granicami kraju, nie miały kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażaniem oraz które nie były objęte kwarantanną
  • Centrum przy ul.Marcelińskiej 44 w Poznaniu i wszystkie Oddziały Terenowe pracują zgodnie ze swoim harmonogramem  

 


Partnerzy