Aktualności

Praktyki studenckie

21.05.2015 testy.jpg

 PRAKTYKI STUDENCKIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu  w ramach „Programu praktyk studenckich” wyznacza 12 miejsc (4 miejsca w miesiącu) dla studentów, którzy chcą odbyć praktyki w naszej jednostce.

Oferujemy praktyki w następujących Pracowniach Działu Laboratoryjnego, Działu Immunologii Transfuzjologicznej oraz w Laboratorium Diagnostyki Genetycznej z pracownią typowania tkankowego HLA, w których wykonywane są badania z zakresu:

1.       Hematologii,

2.       Mikrobiologii

3.       Wirusologii,

4.       Biochemii klinicznej

5.       Genetyki i badań HLA,

6.       Serologii transfuzjologicznej krwinki czerwonej

Prośby o przyjęcie prosimy składać w Sekretariacie centrum przy ul. Marcelińskiej 44. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Immunologii-Transfuzjologicznej p.Małgorzata Lewicka tel: 61 886 33 25 

 


Partnerzy