Aktualności

Szkolenie dla transfuzjonistów szpitalnych

30.10.2014 lekarz2a.jpg

SZKOLENIE DLA LEKARZY TRANSFUZJONISTÓW SZPITALNYCH

 

Szkolenie odbędzie się 25.11.2014 oraz 2.12.2014. (szkolenie jednodniowe) w godzinach od 9:00 do 14:00 w RCKIK w Poznaniu, ul. Marcelińska 44 , sale wykładowe budynek I.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Bardzo prosimy o potwierdzenie terminu przybycia na szkolenie wraz z następującymi danymi niezbędnymi do wystawienia zaświadczenia: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz dodatkowo prosimy o podanie  miejsca pracy lekarza transfuzjonisty, od kiedy lekarz pełni funkcję transfuzjonisty szpitalnego – dane te są niezbędne w celu aktualizacji naszej bazy danych. Powyższe dane prosimy przesyłać na adres mailowy :  sekretariat@rckik.poznan.pl lub pod numerem faksu 61/8672521

 

Plan szkolenia dla lekarzy transfuzjonistów szpitalnych

900 Przywitanie uczestników szkolenia – Dyrektor RCKiK Krzysztof Olbromski

915 – 1015  Organizacja krwiolecznictwa w Zakładach Opieki Zdrowotnej – dr Agnieszka Łaba

10 15- 1130  Krew i jej składniki – dr Barbara Stuchlak

1130 -  1245  - Immunologia Transfuzjologiczna – mgr Małgorzata Lewicka

1245 – 1400 – Powikłania poprzetoczeniowe – dr Bożena Andrys


Partnerzy