Aktualności

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi bez kolejki!

21.07.2014 nfz.jpg

 

Uwaga! Informujemy, że zgodnie z komunikatem NFZ od dnia 18 maja 2014r. obowiązują zmienione zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia, w tym Zasłużonym Honorowym dawcom Krwi.

 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tzw. lekarze specjaliści) i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

  Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy PCK. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa potwierdza tylko ilość oddanej krwi i jej składników (nie wydaje legitymacji ZHDK).

 


Partnerzy