Aktualności

Poszukujemy lekarzy w OT w Pile

24.08.2015 dołącz.jpg

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poszukuje lekarzy do pracy w Oddziale Terenowym w Pile -  dowolna forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna,  umowa o pracę w niepełnym wymiarze godzin, umowa zlecenie.

Oferty wraz z klauzulą  dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz adnotacją „praca Piła” prosimy przesyłać na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Poznaniu, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań, mailowo: sekretariat@rckik.poznan.pl lub faxem: 61 867 25 21

 

 


Partnerzy