• 15.08 RCKiK i Oddziały Terenowe nieczynne!
  • Uwaga! Przypominamy, że SYSTEM REZERWACJI wizyty dostępny jest z wyprzedzeniem 7 dniowym!
  • W dniu zgłoszenia do oddania krwi wypij min.1-1,5l płynów!
  • Uwaga! Obowiązek noszenia maseczek przedłużony do 31.08 > w RCKiK, Oddziałach Terenowych oraz w trakcie akcji wyjazdowych!
  • OT Leszno! Krwiodawcy nie pobierają biletu parkingowego w dniu oddania krwi!

Szpitale

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zwraca się z prośbą o sporządzenie i przekazywanie do RCKiK sprawozdań miesięcznych wg. nowego wzoru z działalności w zakresie krwiolecznictwa.

Sprawozdania prosimy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej - edytowalnej na adres e-mail: artur.bukowski@rckik.poznan.pl do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 
Ze względu na konieczność wykonania zbiorczych sprawozdań rocznych bardzo prosimy o przesłanie do dnia 30 kwietnia br. sprawozdania za styczeń i luty 2021r. wg. nowego wzoru, z góry dziękujemy za dotrzymanie terminów.
 
LINK DO POBRANIA PLIKU
 
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2019 poz. 1222)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. z 2021 r. poz. 504)
  • „Standard Pracy Komitetu Transfuzjologicznego”

Partnerzy